Lär dig mer om fasadställningar

Att hyra fasadställningar i Göteborg är inte någon svår sak. Däremot finns det en del roliga saker du kanske inte visste om fasadställningar som jag med detta blogginlägg vill lyfta fram.

  1. Visste du att när du på Google söker på ordet ”fasadställningar” i Sverige, så får du fram 10 600 olika resultat på en nationell nivå.  Resultaten som förekommer på Google är självklart väldigt varierande, men på startsidan är det mest förekommande olika former av företag.
  2. Visste du att Wikipedia inte har någon artikel som enskilt behandlar ordet ”fasadställningar”. Istället kommer du inte på en artikel om ”byggnadsställningar”, vilket så klart är helt fel i detta sammanhang.
  3. Enligt arbetsmiljöverket nämner följande brister som olycksorsaker när det kommer ställningar: ” Bristfällig förankring och uppställning, bristfälliga och ej kompletta skyddsräcken, skadade eller bristfälligt upplagda och fastsatta ställningslag, dåliga tillträdesleder, viktiga ställningsdetaljer/komponenter har utelämnats vid uppförandet och bristande diagonalstagning.
  4. Tidernas största ställning byggdes i New York 1998. Den var 198 meter hög och byggd av totalt nästan 12 000 byggnadsställningar och över 20 000 aluminiumplankor.

Hoppas du har lärt dig några helt unika saker om fasadställningar med detta blogginlägg. Om du vill få ännu mer information så kan folket på J-P Ställningsservice med största sannolikhet svara på alla sorters frågor som berör fasadställningar.