Solceller – ska man skaffa?

Vad är solceller som jag har sett hos eltjanstalmhult.se? Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som ombildar solens strålar till elektrisk ström. Förr i tiden var det vanligt att man använde solceller för enklare elkraftsförsörjning. Exempel på detta kunde vara elförsörjning till husvagnen under semestern, tillfällig el i båten ute i skärgården eller för att driva mindre fyrar.

Idag har tekniken utvecklats mycket mer och det finns ett betydligt större utbud för den som vill bli miljövänlig eller på sikt helt ha egenproducerad el till sitt hushåll. Det pågår en ständig forskning kring solkraft, detta eftersom man vill producera mer miljövänlig el till låga priser. Miljövänlig el är idag en viktigare fråga, då världen ställer högre krav på utsläpp och miljöförstöring.

På senare år har den svenska staten gått in och lämnat bidrag till hushåll som skaffar solceller till sina fastigheter. För att veta vad som gäller just idag är det bäst om du själv söker på nätet kring detta och vilka krav som ställs för att få dessa bidrag.

När du kontaktar en leverantör för att installera solpaneler bör du veta lite om huset du ska placera solcellerna på. Det är viktigt att känna till takets yta, hur lutningen på taket ser ut, vilket väderstreck taket ligger åt samt att det inte är för mycket skugga över taket. Ju mer taket är exponerat mot solens strålar, desto bättre för din möjlighet att håva in elkraft via solcellerna du installerar.

Nästa steg i din process at skaffa solel är att kontakta en leverantör, vilket i många fall är en elektrikerfirma. Du ber dem ta fram ett förslag som du får utvärdera. Leverantören kan även ofta hjälpa dig med montering av anläggningen, så solcellsanläggningen blir korrekt uppsatt.

Om du inte utnyttjar all den el som dina solceller genererar finns det möjlighet att sälja elen till andra kunder på elnätet. På så sätt kan du inte bara bli självförsörjande, det går även att tjäna pengar!