Jag har några frågor till flyttfirmorna i vårt land

Något som jag under en längre tid har gått runt och funderat på är följande fråga: vad kostar egentligen en flyttfirma? Jag har tillsammans med flertalet andra vänner också hunnit samtala om detta ämne, utan att vi faktiskt kom fram till något entydigt svar. Av denna anledning vill jag lyfta några egna funderingar gällande denna fråga.

Kostar det mer att flytta långt?

En sak som jag önskar att någon flyttfirma ska svara på är om det kostar mer att flytta långt bort från sin nuvarande bostad? Om det nu kostar mer att flytta långt finns det någon förklaring till varför det göra detta? Om det finns någon flyttfirma där ute som kan svara på detta, så skulle jag vara tacksam!?

Vad tjänar en person som arbetar med flytt?

En annan fråga gällande flyttfirmor är hur mycket deras anställda faktiskt tjänar? Ofta ser man hur en flyttfirmas anställda sliter som djur, men får de verkligen lika bra betalt för detta? Jag hoppas att så är fallet, eftersom det annars skulle vara väldigt orättvist mot dem måste jag säga.

Vilka flyttfirmor är transparanta?

När jag har försökt att undersöka den tilltänka flyttfirman har jag väldigt ofta haft otroligt svårt att hitta transparanta flyttfirmor. De flesta kan ofta skapa så kallade ”fake- konton” som de sedan väljer att recensera sig själv med på olika internetbaserade forum. På grund av detta sätt att arbeta är det enligt mig oerhört svår att veta vilka som faktiskt är de mest seriösa.  Finns det någon flyttfirma där ute i vårt avlånga land som kan precisera för mig hur jag på ett bra sätt kan få reda på om en flyttfirma är seriös?

Vad kostar det att anlita en flyttfirma?

En ganska grundläggande men central fråga är: vad kostar det att anlita en flyttfirma? Många flyttfirmor går nämligen inte ut med sina prisuppgifter direkt på hemsidan. Det hade varit bra enligt mig om de företagen skulle kunna göra detta, så att man på ett enklare sätt skulle kunna jämföra olika företag.

Detta är som sagt bara några av mina funderingar som jag har. Om det finns någon flyttfirma ute i vårt land som kan svara på dessa frågor, så skulle jag vara ytterst tacksam!